Мисия и цели

Българска психологическа асоциация (БПА) е организация в обществена полза, обединяваща практикуващи психолози, учени, преподаватели и студенти в областта на психологията в България. 

В нея могат да членуват представители от цялата страна


Членство

За да станете пълноправен индивидуален член на БПА е необходимо:

Да сте запознат/а и съгласен/а с Устава и Етичния кодекс на БПА.

Да попълните Заявление за индивидуален член (можете да изтеглите документа от линка по-долу).

Да представите дипломи и документи, с които да удостоверите описаното в заявлението (диплома от ВУЗ, сертификат или удостоверение за завършване от психотерапевтичната модалност или други съответни документи).

Да се плати по банкова сметка на БПА,членски внос 30 лева.

Подаването на заявлението става лично или сканирани по мейл с личен подпис на кандидата.


  Свържете се с нас. Ние ще Ви отделим нужното време и опит

Управителен съвет

Върховен орган на асоциацията е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет

Виолина Райнова

Председател на У.С

Mая Златева

Зам. председател

д-р Кирил Кирилов

Секретар

Новини от нашата организация

Психотерапията е процес, насочен към човешката психика и потиснатитенесъзнавани емоции. Приложението й цели постигане на психическоравновесие и комфорт в житейски ситуации, когато последиците отвътрешен конфликт или емоции и мисли, породени от неподлежащи наконтрол външни фактори, които възпрепятстват пълноценната житейскаактивност, и нарушават чувството за щастие.Холистичната психотерапия не […]
Българска психологическа асоциация, Предоставя доброволна, психологическа подкрепа за пострадалите от наводнените райони в България. Всеки колега, който има възможност да се включи към нашия екип от доброволци е добре дошъл. Обадете се на тел: 0887909667 Виолина Райнова -УС

Оставете съобщение

    Приятели и подкрепящи

    Място за Вашето лого

    Дизайнът на сертификатите, членските карти, логото, календара и други са дело на Мая Златева.