Виолина Райнова –родена през 1974г. от гр.Бургас

1/ Завършва висше образование в Шуменски Университет със специалност „Българска филология”.

2/ Първа Магистратура в Бизнес факултет на БСУ –Икономика

3/ Втова Магистратура „Социално консултиране и психология”, а успоредно на обучението си в Магистърка програма, е специализирала в психотерапевтична школа.

4/ Когнитивно поведенческа терапия /КПТ/.

Допълнителни квалификационни курсове:

* Сертифицирано обучение по ThetaHealing-Тета терапия/ Това е уникална техника за физическо и духовно изцеление на енергийно ниво и на ниво ДНК. Базира се на последните открития на квантовата физика и квантовата биология./

* Сертифицирано обучение по Бахова терапия / Лечение с цветни есенции на д-р Едуард Бах/

*Сертифицирано обучение по Музикотерапия.

* Сертифицирано обучение по Арт терапия

*Сертифицирано обучение по Арт педагогика.

*Арт проективна психодиагностика и кризисно консултиране при деца. -ЦСО

*Сертифицирано обучение за Треньори на тренинги

*Сертифицирано обучение по Скринингови методи за оценка на когнитивни процеси

*Сертифицирано обучение по Проективни методики. Психодиагностика за деца и възрастни.

*Обучение по Психосоматика.

*Обучение по холистична психотерапия.

*Специализиран курс за работа с ТМС/Транскраниална магнитна стимулация/

Трудов опит е придобит като учител в СОУ, като редактор в печатно издание, като психолог в частно учебно заведение, като психолог в частна практика.

Към момента работи като психолог и терапевт на свободна практика в ЦЛРП „ Лястовица“-Бургас , както и като трудово-организационен конултант в Търговска компания в гр.Бургас.