д-р Виктория Ангелова

„доктор” по психология

Месторабота: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски „

Катедра: „Социални дейности”

Асистент доктор-преподавател

Доц.Ирена Левкова

„ доктор” по психология ;

„доцент по педагогическа и възрастова психология”

Месторабота: Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски”;

катедра: „Психология”, Педагогически факултет

Д-р Тодор Симеонов

Магистър по обща психология на СУ „Св.Климент Охридски”; Доктор по философия; Психотерапевт от Дружеството по позитивна психотерапия

Психология и психотерапия

Месторабота: Психолог-психотерапия и консултиране в личен кабинет; Психолог,Координатор Уелнес за Европа,Африка и Близкия Изток; Човешки ресурси Съдърланд

Сайт: www.todorsimeonov.eu

Ел.поща: info@todorsimeonov.eu