Кирил Кирилов е роден на 17.03.1963 г. в Бургас. Завършва Математическа гимназия в Шумен през 1980 г., а през 1986 г. – Медицинския институт във Варна. Работил е в различни сфери и на различни позиции в здравеопазването: училищен лекар; лектор в областта на семейното планиране; завеждащ селска здравна служба; специалист по здравеопазване в Община Шумен; научен сътрудник към БАН (диагностика и лечение на ракови заболявания, като публикува оригинален метод за математическо моделиране на химически структури); старши асистент в Шуменския университет в катедрата по Специална педагогика, където води семинарните занятия по соматопедия, олигофренопедагогика, невропатология, психопатология, социална медицина, физиотерапия. Консултант по приложна психология в социалната сфера (диплома за професионална квалификация от Тракийския университет).

Публикува редица статии и изнася доклади на различни научни конференции в областта на медицината, психологията, специалната педагогика и математиката. Автор е на книгата по теоретико-приложна психология „Утеши ме!“ (2004; 2005).

Понастоящем, д-р Кирил Кирилов е медико-психологически консултант в Психологически център «Пътеки» – гр. Казанлък. Доктор по психология (PhD).


Владее руски и английски езици (преводач на свободна практика).