Мая Златева

                            Магистър социална психология от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”

                            Специализации: Графология; ТЕС; EMDR психотерапия; Клинична комуникация и хипноза; Обща и клинична психопаталогия и др.

                            Магистратура по Логопедия в ДИКПО Варна

                            Месторабота : МЦ „Скиптър” гр.Добрич; Вещо лице към ВОС; частен кабинет в гр.Добрич

                            Контакти:  zlateva_maya@abv.bg;

 фейсбук страница:  https://www.facebook.com/psychologistMaya.Zlateva.psychologist