Колеги,
Живеем в много динамични времена. Преди да се представим с определени титли и/или
звания – къде неофициално присъдени, къде официално и законово придобити, ние сме
на първо място човеци, и българи!
Напоследък се регистрират официално различни обединения на хора с всякакви каузи.
Това е нормално, стига да не води до крайно разделение на обществото и цели гилдии
от професии. В тази връзка решихме да се обърнем към вас с информация, относно
дейността на БПА след нейната регистрация.
Организационната работа между хора, които са от различни места в България, се прави
трудно и изисква повече време. А обединения срещу остаряла система и похвати,
пречещи на работата в нашата професия се случват още по-трудно. Защо се получава
така? Защото малко са хората, готови да изразят позиция и да я защитят. Едно е да
коментираш в социални мрежи, но друго е да се съберете 20 човека, да се регистрирате
официално, и да обявите своите цели и мисия. Да не забравяме и финансовата страна,
която е също определящ фактор. Такива сдружения като нас в началото на своето
съществуване нямат спонсори или субсидия по някаква линия…
Нас ни е събрало възмущението от това, което се случва сферата на психологическата
дейност в България. Все още професията «психолог» няма своя закон, няма адекватно
заплащане, няма популярност и внедряване в останалите сектори. Поради тези забавили
се структурни правила, се създава предпоставка за поява на различни сдружения,
налагане на проектозакони от по-силни лоби кръгове. Появяват се всякакви
сертификационни курсове и квалификации, обещаващи дивиденти на психолога.
Залитна се в посока на една печеливша ниша в страната, на предлагани обучения по
психология с не малки суми. Стремежа на голяма част от колегите да се обучават на
методи за работа и да надграждат, бе използван от редица сдружения и личности като
начин за едни постоянни доходи. Тук влияят и изданията на редица печатни материали
с психологическа тематика. И в целия този хаос, много малко хора установяват, че се
нарушават редица закони. Един от тях, например, е Законът за авторското право.
Редица нарушения са свързани с професионалната етика. Може би нямаше да бъде
така, ако имахме Регламентиране на професията «психолог».
Това, което Българска психологическа асоциация предприе е да представи своето
становище и своите предложения за промяна в проектозакона на ДПРБ, приет на 1-во
четене. Свързахме се с институции, спазихме правилата, но за съжаление
политическата криза води до административна такава, което затрупва с документи,
чакащи реда си, деловодствата на институциите.
Надяваме се, че всяко едно сдружение на психолози, ще осъзнае и подкрепи идеята за
публично обсъждане и съставяне на ПРОЕКТОЗАКОН НА ПСИХОЛОЗИТЕ.
Сътрудничеството между сдруженията е най-добрият начин за постигане на тази цел.
Нашето сдружение е, и остава, отворено за всички заинтересовани колеги и обединения
от колеги, целящи съставянето и последващата реализация на справедлив Закон за
психологическата дейност в България.
Очакваме както вас, така и вашите предложения!