През февруари 2021 година, след внасяне в НС на проектозакон за психолозите и възникналите настроения в гилдията, двама души –психолози решават да се свържат с още свои колеги и създават социална група в интернет ,наречена „ Обединени психолози”. За кратко време се събраха психоли и известни имена. Предложено бе от членове на групата да се смени името и се прие групата да се назовава „Национална мрежа за създаване на закон за психолозите”. Обявена е същността на тази група като място на което свободно да се предлагат, обсъждат и организират действия и документи за създаване на обективен закон за психолозите в България. Първата, организирана проява на социалната група е на 22.02.2021 г. Тогава се изпращат писма със становище до всички институции. Становището е написано, представено и обсъдено с интернет групата. Над 70 психолози са дали своето име и подкрепа. /виж в архивни документи / Освен изпращане на писма до институции, предприехме осъществяване на контакт с Дружество на психолозите. Осъществи се среща в Бургас през месец юни. На която присъстваха малцина, но от страна на социалната група имаше представители, които зададоха въпроси обсъждани в пространството. Желанието на колегите, членове в социална група „Национална мрежа за създаване на закон за психолозите”, бе да продължи дейността като се официализираме в сдружение. На 6.07.2021г. се проведе Учредително събрание и се основа Сдружение с нестопанска цел с името : Българска психологическа асоциация. След регистрацията БПА създаде своя фейсбук страница, сайт и стартира с покани за членство както и покани за Почетни членове и Експертен съвет към асоциацията. БПА създава широка ,работна група от учредители, членове, почетни членове и експертни членове, за създаване на проектозакон за психолите в РБ.

Главната цел на асоциацията е в близко бъдеще в България да бъде приет Закон за психолите, който да ги регламентира като професия. Българска психологическа асоциация има за цел да обединява психолозите ,които практикуват или са в процес на обучение, в името на престижа на професионалната им дейност , в интерес на своите членове и на техните клиенти