1.Виолина Райнова от гр.Бургас

2.Людмила Боянова от гр.София

3.Кирил Кирилов от гр.Казанлък

4.Бригита Михайлова от гр.София

5. Мая Златева от гр.Добрич

6.Надежда Пантелеева от гр.Бургас

7.Зоя Василева от гр.Варна