Психотерапията е процес, насочен към човешката психика и потиснатитенесъзнавани емоции. Приложението й цели постигане на психическоравновесие и комфорт в житейски […]
Българска психологическа асоциация, Предоставя доброволна, психологическа подкрепа за пострадалите от наводнените райони в България. Всеки колега, който има възможност да […]

На 11 март се сключи договор за партньорство и сътрудничество с „Асоциация на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури“ с председател-д-р […]
Розата е синтез на времето!                                                                      Да съберем листенцата му… Международна Асоциация на Каузометристите                                                                             Психологически център “Пътеки”                                                                                                            LifeLook.Net LLC                                                                                                                                           ВИ […]
Новият ни календар за 2022 година излезе от печат.
Все още няма публикации
Все още няма публикации