На 11 март се сключи договор за партньорство и сътрудничество с „Асоциация на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури“ с председател-д-р […]