Психотерапията е процес, насочен към човешката психика и потиснатитенесъзнавани емоции. Приложението й цели постигане на психическоравновесие и комфорт в житейски […]