Розата е синтез на времето!                                                                      Да съберем листенцата му…

Международна Асоциация на Каузометристите                                                                             Психологически център “Пътеки”                                                                                                            LifeLook.Net LLC                                                                                                                                          

ВИ КАНЯТ ДА УЧАСТВАТЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОСВЕТЕНА НА 40-ГОДИШНИНАТА НА КАУЗОМЕТРИЯТА

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВРЕМЕ И ЖИЗНЕН ПЪТ:

КАУЗОМЕТРИЯ И ДРУГИ ПОДХОДИ

България, гр. Казанлък – Долината на розите, 1 – 3 юни, 2022 г

Замисълът на конференцията се състои в обсъждане на първоизточниците, проблемите и перспективите на каузометрията, при изследване на психологическото време и жизнения път на личността. Нашата конференция ще предостави вдъхновяващо пространство за ползотворно общуване между авторите на метода, членовете на Международната Асоциация на Каузометристите и интересуващите се от каузометрия специалисти по изучаване на психологическото време и жизнения път в различни научни направления (психолози, социолози, философи/теолози, физици, математици, неврофизиолози, лекари/клиницисти, филолози/лингвисти и др.). Форматът на провеждане ще се уточни към датата на конференцията.

                Заявки и резюмета на докладите се приемат до 1 март 2022 година на адрес: causometry@gmail.com. Програмата на конференцията и условията за участие ще бъдат изпратени до 1 април 2022 година.

Членове на организационния комитет:                                                                                                                                            Рашад Ахмеров (Русия), Евгений Головаха (Украйна),  Кирил Кирилов (България), Александър Кроник (САЩ)

                Конференцията ще се фокусира върху обсъждане на въпросите*, оказали се най-интересни за тези, които изпратиха предварителни заявки:

  • Как могат да бъдат решени парадоксите на психологическата възраст и време?
  • Как можем да измерим значимостта на жизнените събития и мъдростта?
  • Как категоризираме жизнените събития? Възможно ли е съставянето на универсален речник на събитията, освободен от влиянието на културата?
  • Как можем да използваме каузометрията за постигане на консенсус между групи от хора, такива като: партньори, семейства, общности, народи, и други?

Според съдържанието на окончателните заявки е възможно обсъждане и на други въпроси.

Сигурни сме, че вашите отговори ще придвижат напред познанията ни за света!

                В заявката за участие посочете (на английски или руски): тема на доклада или без доклад; трите имена (с транслитерация на латиница); длъжност, месторабота; научна или образователна степен и звание; електронен адрес.

                Изисквания към файла с резюмето: 1 страница в PDF (на английски или руски), до 2000 знака без интервалите, междуредово разстояние 1.5,  шрифт Times New Roman 12, полета – ляво 3 см., останалите 2 см.; с удебелен шрифт: центрирано – с главни букви ЗАГЛАВИЕ, под него с курсив име и фамилия наавтора, отдолу – научна или образователна степен, град и държава; структура на текста с абзаци – Проблем, Методи, Резултати, Изводи.

                За конференцията се планира преиздаване на книгите «Психологическое время личности» (Киев, 1984) и «Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути» (Москва, 2003), а също и публикуване на постъпилите материали.

__________________

* От книгата: How Young Are You? Understanding psychological age, time, causometry to create meaningful, harmonious, productive lives.  Washington, DC: New Academia Publishing, 2018, p. 133.

Tags

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *