Безплатна правна помощ
Български правозащитен алианс

Безплатна правна помощ

Всеки търсещ правна помощ ще получи безплатна такава, изразяваща се в: проучване на конкретния казус от адвокат (чрез съответните документи и устни обяснения); устна консултация относно възможностите за правна защита.…

1 коментар
За „Български правозащитен алианс“
Правна помощ и консултации по административни и граждански дела – безплатна за финансово затруднено лице

За „Български правозащитен алианс“

СНЦ „Български правозащитен алианс“ е учредено през август 2016 година в Пловдив за да извършва правна помощ включително безплатна такава. Сдружението се създава, за да обедини усилията на членовете му…

0 коментара

Край

Няма пoвече страници