Карина Бялкова

Магистър -Клиничен психолог, University of Indianapolis,  IN, USA, Athens Campus;

Обучение в психотерапия към Европейски Институт за Терапия на Реалността;

Сертифициран клиницист към Бек Институт;

Когнитивно поведенческа психотерапия към Бек Институт

Месторабота: частна практика в „Пловдив Терапи” ЕООД

Сайт:  plovdivtherapy.com

Ел.поща:  plovdivtherapy@ gmail.com


Нурел Нуриев

В момента изучава магистърска степен „Психологично консултиране“ във ВСУ  “Черноризец Храбър“-гр.Варна

Бакалавър Биология и химия в ШУ “Епископ К. Преславски“ гр.Шумен Следдипломна квалификация „Начална педагогика“ – ДИКПО гр.Варна

Сертификати:

Mental Health and Illness( Психично здраве и боледуване)-Alison certificate

От бърнаут към продуктивност: Тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегаряне- РААБЕ България гр.София

Повишаване на самоконтрола и правилното управление на времето при извършване на трудовите задачи- Асоциация на индустриалния капитал в България-гр.София

Има интерес към преживелищната, трансперсонална психология.

e-mail: nurel1983@yahoo.co.uk


Стела Бъчварова

Бакалавър психология в Медицинския университет Любек, Германия

Психологически практики Университетска Болница „Дева Мария“ Бургас

Практика в център за интегративна психиатрия, Любек.

В момента изучава магистърска степен психология с икономическа и техническа насоченост в ТУ „Йоханес Кеплер“ Линц, Австрия.


Радостина Тонева
Магистър „Приложна психология“ към ПУ Паисии Хилендарски гр. Пловдив
Магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към МУ гр. Пловдив
Базов консултант в Дружеството по позитивна психотерапия
Психология и консултиране
Ел.поща radost_toneva8@abv.bg


Ирена Сиракова e дипломиран психолог и сертифициран психотерапевт,
· сертифициран консултант за съня,
· арт терапевт,
· лектор детска психология за родители
· терапевт епигенетика и кинезиология
· хомеопат и терапевт холистична медицина
· автор на книги за деца и възрастни

Психология изучава в България, но се сертифицира като психотерапевт и professional counsellor във Великобритания, чрез програми за след-дипломна квалификация, акредитирани от Тhe International Association of Therapists.

Избира да практикува холистична психотерапия.
Продължава да надгражда себе си с International Guild for Hypnotherapists and  ABH American Board of Hypnotherapy сертифицирани обучения, , клинична психология, с диплома за Рейки мастър, CBT therapy, EFT Therapy, епигенетика и кинезиология accredited by CTAA  и др.

www.bilkova-apteka.co.uk

email: info@bilkova-apteka.co.uk

Facebook


 Зоя Иванова

                                                    Магистър по психология от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”

                                                  Учила в Българска Асоциация по Хипноза; Базов курс в Позитивна Психотерапия; Мотивационно интервюиране; Семейно консултиране към Институт по психодрама ‘Бернхард Ахтерберг”; Психодрама.

Контакти: гр.Варна ; ел.поща:  zoyavasy@abv.bg


Д-р Тодор Симеонов

Магистър по обща психология на СУ „Св.Климент Охридски”; Доктор по философия; Психотерапевт от Дружеството по позитивна психотерапия

Психология и психотерапия

Месторабота: Психолог-психотерапия и консултиране в личен кабинет; Психолог, координатор- Уелнес за Европа, Африка и Близкия Изток; Човешки ресурси Съдърланд.

Сайт:  www.todorsimeonov.eu

Ел.поща: info@ todorsimeonov.eu


Надежда Пантелеева

                                                 Магистър социална психология от ЮЗУ „Неофит Рилски”,

                                                 Специализации: Детско-юношеска психология, семейно консултиране; кризисна интервенция; съдебно-психологична експертиза; когнитивно-поведенческа психотерапия; клинична психология.

Месторабота: Психолог в ОУ „ Васил Априлов” гр.Бургас

Контакти:  www.psihologpanteleeva.com

Ел.поща:  n_panteleeva@abv.bg


Даринка Петрова

                                      Магистърска степен – Психология към ШУ „Епископ Константин Преславски”;

Професионална следдипломна квалификация по „Индивидуално,семейно и групово консултиране”;

Месторабота: гр.Шумен, Занималня ‘Бухалче”-психолог

Контакти:  darinkadimitrova6231@abv.bg


Елена Гекова

                  Месторабота: Училищен психолог в 122 ИОУ „Николай Лилиев” в гр.София


Бригита Михайлова

                                                  Магистър „Психология на развитието”

завършила в Нов  Български Университет

Месторабота: Детско-юношески психолог

Контакти:; гр.София ул.Лавеле 16,

www.brigita-mihaylova.com

ел.поща:  bigita@abv.bg


Есра Шабаноглу

                 Психолог-Бакалавър

                 Студент в Магистърска програма


Мария Йованова

                               ОКС Бакалавър,специалност психология –ПУ ‘Паисий Хилендарски”

                         Месторабота: ЦОП ‘Бъдеще” гр.Горна Баня ,София


Виктория Петрова

                           Бакалавърска степен-Психология към ШУ „Епископ Константин Преславски”;

Професионална следдипломна квалификация по „Индивидуално,семейно и групово консултиране”;

Курс за „Превенция на насилието над деца”

Месторабота: Училищен психолог в 131 СУ „ Климент А.Тимирязев” гр.София

Контакти:  viktoriyapetrova@gmail.com

https://m.facebook.com/viktoriyaypeyrova/


Стефанка Попова

                                                 Магистър по психология от ЮЗУ „Неофит Рилски”,

                                                 Специализация:Юридическа психология

                                                 Месторабота: СНЦ „Пътеки”


Димитър Делийски

Завършил съм ПУ“ Паисий Хилендарски“  Бакалавър и Магистър по психология 

Месторабота:  Свободна практика психолог в гр.Пловдив

Контакти:  https://www.facebook.com/Димитър-Делийски-психолог-100727785813675


Любомир Иванов Бакърджиев (Lyubomir Ivanov Bakardzhiev)

Кратко описание:

            Магистър психолог по „Позитивна психология”.

            Сфери на интерес и професионално развитие: Психотерапия, психологично консултиране, коучинг, артистични методи за самопознаване.

            За мен изкуството във всичките му форми дава възможност за свобода, за изразяване, за комуникация с другите, за изграждане на информационна и терапевтична връзка с тях.

            Желая да разпространявам послания, които да помагат на хората да постигнат рефлексия, не чрез лекции или презентации по психология, а чрез житейски истории, които са пресъздадени чрез кино, театър или друго изкуства.

Ютюб канал: https://www.youtube.com/channel/UCWdAIvGFLRDWFjUFXVjk30 g