Безплатна правна помощ

Всеки търсещ правна помощ ще получи безплатна такава, изразяваща се в:

 • проучване на конкретния казус от адвокат (чрез съответните документи и устни обяснения);
 • устна консултация относно възможностите за правна защита.

Ако по преценка на адвоката:

 • не е налице незаконосъобразно засягане на права на търсещия правна помощ;
 • незаконосъобразно засягане на права на търсещия правна помощ е налице, но по някаква причина ефективна му защита не би могла да се осъществи (например поради пропуснати преклузивни срокове, изтекла погасителна давност и др.);
 • по някаква причина вероятността от успешното провеждане на съдебен процес не е голяма;

търсещият правна помощ се уведомява и случаят се приключва.

Ако адвокатът прецени, че:

 • е налице незаконосъобразно засягане на права на търсещия правна помощ;
 • ефективната защита на накърненото право не би могла да се осъществи без съдебен процес;
 • вероятността от успешното провеждане на съдебен процес е голяма;

на търсещия правна помощ се предлага сключването на Договор между него (като ДОВЕРИТЕЛ) и адвоката (като ДОВЕРЕНИК) за осъществяване на процесуалното му представителство пред съда.

В този Договор се посочва и платения за целта адвокатски хонорар, като договарянето на размера на хонорара и фактическото му плащане ще бъде извършено от сдружението – от името и за сметка на доверителя.

В случай, че делото приключи успешно за доверителя и на същия бъдат присъдени сторените от него деловодни разноски, в т.ч. и адвокатския хонорар, тогава доверителят се задължава да прехвърли безвъзмездно това свое вземане на сдружението.

В случай, че делото приключи неуспешно за доверителя или по някаква друга причина не му бъдат присъдени съдебни разноски, то в този случай платеният от сдружението адвокатски хонорар за процесуално представителство остава за сметка на сдружението.

This Post Has One Comment

 1. ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ

  ПОРЕДИЦА ОТ НАХЛУВАНИЯв ИМОТА МИ И ЗАПЛАХИ ЗА УБИЙСТВО ОТ СЪСЕД ПОЛИЦАЙ. НА ТРЕТИЯ ПЪТ ПРЕД КЪЩАТА МИ И ПОБОЙ ОТ ТРИМА, ЗАЕДНО С НЕГО! ИМА ЖАЛБА В ПРОКУРАТУРАТА ГР. ПЕРНИК. ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА – 0878891003. ДВА ПЪТИ СЪМ СЕ ОБАЖДАЛ НА 112.

Вашият коментар